Özge SEVİNÇ

Psikolog

Özgeçmiş

Koç Ünversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Bölümümü okurken Örgütsel Psikoloji alanında track specialization uzmanlaşma sertifika programını tamamladım. Daha sonradan birçok mesleki eğitim ve sertifika programlarına katılıp, majör depresyon bozukluğu ve intihar, obsesif kompülsif bozukluk, psikolojik travma ve tedavileri, sağlık anksiyetesi ve somatik semptom bozukluğu, cinsel terapi başta olmak üzere birçok ruhsal bozuklukla çalışma yöntemini öğrendim.

Aynı zamanda şu an Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe bölümünde ikinci üniversitemi okumaktayım ve Arel Üniversitesi’nde Psikoloji Yüksek Lisans programında öğrenciliğe devam etmekteyim.

Kanıta ve güncel bilgilere dayanan psikoterapi yaklaşımlarını uygularken, her zaman mesleki etik değerlerini öne çıkarmaya çalışıyorum. Psikoterapide eşitlikçi, ayrım gözetmeyen bir yaklaşım izleme hedefleriyle danışanlarıma her zaman destek olmaya çalışıyorum.

Şu anda kurucusu olduğum LYSIS PSİKOLOJİ’de , ergen ve erişkin danışanlarla birlikte çalışıyorum. Bireysel terapilerde pozitif psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, kısa süreli çözüm odaklı psikoterapi ve psikodinamik yaklaşımlarını kapsayan, eklektik ve bütüncül bir yaklaşım uyguluyorum. Çift ve aile terapisi uygulamalarında ağırlıklı olarak duyguları ve bireyi güçlendirmeye odaklanan Satir’in Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi yaklaşımını, Bowen ve Gottman metodunu uyguluyorum.

Psikoterapi seanslarını isteğe göre hem Türkçe, hem İngilizce olarak sürdürmekteyim.

Her danışan birbirinden farklı ve benzersizdir. Kişinin bu biricik özelliklerine uygun terapi yaklaşımlarını seçmek önceliklerim arasındadır.

Terapi odamda, hayatın zorluklarının ortasında kendi içinde ve/veya çevresinden kopmuş danışanları destekleyerek ve güçlendirerek; her parçamızı kabul ettiğimiz, farkındalıklı, anlayışlı, nazik ve bağışlayıcı bir alan yaratmaya çalışıyorum.

Aldığı  Eğitimler

Üniversite

2011-Günümüz

 • Koç Üniversitesi – Psikoloji (Lisans)
 • Koç Üniversitesi – Örgütsel Psikoloji (Uzmanlaşma Sertifika Programı)
 • Ankara Üniversitesi DTCF – Felsefe (Halen devam etmekte)
 • Arel Üniversitesi – Psikoloji Yüksek Lisans (Halen devam etmekte)

Sertifika ve Eğitimler

2020-Günümüz

 • Certified Clinical Trauma Specialist (17 Saat)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 
 • Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) Uygulayıcısı (12 Saat)
 • Ölüm, Ölmek ve Yas – Thanatology Certificate Training (12 Saat)
 • Yeme Bozuklukları Sempozyumu (7 Oturum)
 • Klinik Uygulamalarda İntihar Riski Değerlendirme ve Müdahalesi
 • Ruh Sağlığı Çalışmaları: İntiharı Anlamak
 • Counseling Skills Certificate Course
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi
 • Certified Family Trauma Professional (CFTP)
 • Relaxation and Cognitive Techniques
 • Trauma Informed Yoga
 • Topluluk Psikolojisine Giriş Eğitimi
 • Pozitif Psikoterapi Eğitimi
 • Psychodiagnostics and Psychological Assessment
 • CBT for OCD
 • Psikanalitik Psikoterapilere Giriş (3 Saat)
 • Kadın Beyni ve Erkek Beyni Farklılıklarının İlişkilere Yansıması (2 Saat)