Dilek EKEN

Uzman Psikolog

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2012 mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Kriminal Psikolojide ‘Çocuk Suçluluğu’ üzerine tamamlamıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Servisinde yetişkin stajını, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Çocuk Psikiyatrisi’nde çocuk stajını tamamlamıştır.

Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlayan Dilek Eken, çeşitli özel hastanelerde psikolog olarak görev yapmış, halen Ankara’da kurucusu olduğu Lysis Psikoloji‘de yetişkin ve ergen danışan görmektedir.

2012 yılından bu yana psikolog olarak çalışan Dilek Eken’in;

Çalışma Alanları
 • Kaygı Bozuklukları (yaygın anksiyete)
 • Panik Bozukluk
 • Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Fobiler
 • Kişilik Sorunları
 • Aile Danışmanlığı
 • Romantik İlişki Çatışmaları
 • Depresyon
 • Çocuklarda Kaygı Bozukluğu
Aldığı  Eğitimler
 • Rorschach Eğitimi
 • Yetişkin Projektif Testleri Eğitimi (TAT, İnsan Çizimleri Testi)
 • Yetişkin Objektif Testleri Eğitimi ( Beck Depresyon Envanteri, MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Yorumlama) , WISC-R)
 • Çocuk Objektif Testleri Eğitimi (AGTE, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Beier Cümle Tamamlama, Arzu Listesi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, TKT)
 • Çocuk Projektif Testleri Eğitimi ( TAT, CAT, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Aile Çiz Testi,Terapötik Kart Testi)
 • Masal Terapisi ve Oyun Terapisi Eğitimleri
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Yöntemleri Eğitimi
 • EMDR Eğitimi
 • Moxo ADHD Testi Eğitimi
Kongre Ve Eğitimler
 • ‘Travma Gözden Kaçmasın’ Psikoloji Çalıştayı İstanbul Kültür Üniversitesi, 2016
 • “İkinci Adım, Tedavi” İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri, İstanbul Üniversitesi, Şubat 2012
 • “Sanatın Psikolojide Kullanımı ve Ağır Psikopatolojisi Olan Hastalarda İşlevi” Grup Çalışması Şubat 2012
 • “Bipolar Bozukluklarda Psikoterapi ve Psikososyal Tedavilerin Yeri” Grup Çalışması, Şubat 2011
 • “ Şizofreni Hastalarında Psikoterapi’nin Temel İlkeleri” Grup Çalışması, Mayıs 2011
 • “Kişilik Bozukluklarına Psikanalitik Yaklaşım” Atölye Çalışması, Mart 2011
 • “ İlk Hasta ve Hastalık” İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri, İstanbul Üniversitesi, Mart 2011
 • “İş Hayatında Etkili İletişim” Semineri,  Koç Üniversitesi, Mart 2010
 • 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz 2009
 • Pandost Panik Atak Dostları Derneği, Panik Bozukluk Tedavi ve Yaklaşım Konulu Seminer, Mart 2009
Verdiği  Seminer ve Atölye Çalışmaları
 • Ergenlik Dönemi (Anne – Baba / Çocuk Ergen Seminerleri – İstanbul, Ankara 2012 / 2020)
 • Akran Zorbalığı (Anne – Baba / Çocuk Ergen Seminerleri – İstanbul, Ankara 2012 / 2020)
 • Sınav Kaygısı ve Stresle Baş etme Yolları (Çocuk Ergen Seminerleri – İstanbul, Ankara 2012 / 2020)
 • Çocuklarda Kaygı Oluşumu ve Kaygıyı Anlamak ( Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
 • Çocuklarda Öfke Oluşumu ve Öfkeyi Anlamak (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
 • Aile İçi İletişim ve Çatışma Çözme Becerileri (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
 • Özgüvenli Çocuklar Nasıl Yetiştirilir (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018/2020)
 • Çocuklarda Cinsel Gelişim Nedir ve Mahremiyet Eğitimi Nasıl Verilir (Anne Baba Çocuk Atölyesi Ankara 2018 /2020)