Rana Çayırlı

Psikolog

Özgeçmiş

Psk. Rana B. Çayırlı, tam burslu olarak dereceyle yerleştiği Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Onur derecesi ile Ocak 2020’de birincilikle mezun olmuştur. Mezuniyetinden bu yana klinik alanda bana destek sağlayacak eğitimler almıştır. Lisans sonrasında üstün başarısı dolayısıyla Hollanda’da Leiden University’den Klinik Psikoloji programından kabul almış ve yalnızca çok başarılı öğrencilere verilen Leiden University Excellence Scholarship’i kazanmıştır, ancak pandemi koşulları sebebiyle eğitimine erteleme verilmiştir. Lisans hayatında Başkent Üniversitesi’nde ELYADAL ve Sosyal Psikoloji Laboratuvarları’nda yapmış olduğu stajın yanında, özellikle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda ve Myrina Psikoloji’de yapmış olduğu stajları ile birlikte kapsamlı deneyim elde etmiştir. Mezuniyeti sonrasında bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde Kurum Psikoloğu olarak 8 ay tam zamanlı çalışma deneyimine sahip olmuş, aynı zamanda, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ekolünde yaklaşık 1,5  yıldır aktif olarak danışan görmektedir. Aile Danışmanlığı, Şema Terapi, EMDR, MMPI Kişilik Envanteri Uygulayıcılığı, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği onaylı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Çocuk Testlerinin Psikopedagojik Analizi ve Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifikası’na sahiptir. Buna ek olarak, Türkiye’de yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV) uygulayıcı eğitimini başarıyla tamamlamış ve şu anda 6-16 yaş arasındaki çocuklara ve ergenlere zekâ testi uygulamaktadır.

Çalışma Alanları
 • Bağımlılık Tedavisi
 • Bireysel Terapi
 • Davranış Bozuklukları
 • Depresyon
 • Stres
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Özgüven Sorunu
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak
 • Kişilik Bozuklukları
 • Özgül Fobi
 • İlişki Problemleri
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Yas
 • Panik Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
 • Performans Kaygısı
 • Öfke
 • Yeme Bozuklukları
 • Fobiler
 • Anksiyete
 • Travmalar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Bağlanma Problemleri ve Bağlanma Stilleri
 • Duygulanım Bozukluğu
 • Anoreksiya
 • Blumia
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Kronik Erteleme Davranışı
 • Çekingenlik
 • Korku
 • Ergen Psikolojisi Problemleri
 • Kıskançlık
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Ergenlik Bunalımı
 • İş ve Çalışan Psikolojik Problemleri
Aldığı  Eğitimler
 • Şema Terapi (Başkent Üniversitesi, 2021)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2021)

 • Çocuk Resimlerinin Psikopedagojik Analizi ve Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifikası (2021)

 • Aile Danışmanlığı (MEB, 2021)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Yönelimli İlk Görüşme ve Değerlendirme (Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2021)

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Uygulayıcı Sertifikası (2021)

 • WISC-IV Uygulayıcı Sertifikası (Türk Psikologlar Derneği, 2021)

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Prof. Dr. Nevin Dölek, 2022)